GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian:
  Sáng: 8:00 - 12:00
  Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp
F.M. Dostoievski toàn tập = Ф.М. Достоевский соърание сочинений: Mười tập = Том седьмой : Tập truyện ngắn = Рассказы. Đào Tuấn Ảnh dịch. - M.: Lokid Premium = Локид лремиум, 2014. - 243 tr. ; 27 cm.

9785904469252

Văn học Nga Truyện ngắn

891.7
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714