GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian: 8:00 - 17:00
 (Phục vụ cả buổi trưa)
- Nhà C3 công trình khoa Pháp
F.M. Dostoievski toàn tập=Ф.М. Достоевский соърание сочинений: Mười tập=Том седьмой : Tiểu thuyết bốn phần=Роман б чемырёх часмях / Võ Minh Phú, Phạm Xuân Thảo dịch. - Tp. Hồ Chí Minh. : Lokid Premium=Локид лремиум,Thế giới. 2012. - 627 tr.; 24 cm.

9785904469252

F.M. Dostoievski. Литература Нга. роман. Văn học Nga. Tiểu thuyết.

491.73
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714