GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian: 8:00 - 17:00
 (Phục vụ cả buổi trưa)
- Nhà C3 công trình khoa Pháp
русско-вьетнамский математический словарь = Từ điển toán học nga-việt: около 9200 терминов. - м.: русский язык : наука, 1977. - 224 с.; 19 см.

Математический словарь. Русский язык. Вьетнамский. Từ điển toán học. Tiếng Nga. Tiếng Việt.

510.3
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714