GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp
Kungnip Kugŏ Yŏn'guwŏn

우리 문화 길라 잡이 : 한국인 이 꼭 알아야할 전통 문화 233가지 = Uri munhwa killa chabi : Han'gugin i kkok arayahal chŏnt'ong munhwa 233-kaji / Kungnip Kugŏ Yŏn'guwŏn. - Sŏul-si : Hakkojae, 2002. - 479 p. : ill. ; 21 cm.

9788985846974

문화. 한국. Văn hóa. Hàn Quốc.

306.095195
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714