GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp
이 권 우[Kwŏn-u Yi]

책 읽기의 달인, 호모 부커스 = Ch'aek ilkki ŭi tarin, homo pŭk'ŏsŭ / 이 권 우. - Sŏul-si : Kŭrinbi, 2008. - 223p : ill; 21cm.

9788976828064

서적. 독서. 사회적 측면. Sách. Đọc. Khía cạnh xã hội.

372.45
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Cơ sở 1: P101 - Tầng 1 nhà B3
ĐT: 04 66808743
Cơ sở 2: Tầng 2 nhà C3 khoa Pháp
ĐT: 02466808743 - 02466808714