GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp
이, 권 우.

책 읽기의 달인, 호모 부커스 = Ch'aek ilkki ŭi tarin, homo pŭk'ŏsŭ / 이 권 우 ; [Kwŏn-u Yi]. - Sŏul-si : Kŭrinbi, 2008. - 223 p. : ill. ; 21 cm.

9788976828064

서적. 독서. 사회적 측면. Sách. Văn hóa đọc. Khía cạnh xã hội.

372.45
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714