GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp
박, 영규.

조선사 이야기 2 : 연산군부터 현종까지 / 박영규 ; [Yeong-gyu]. - Sŏul-si : 주니어김영사, 2008. - 174 p. : ill. ; 22 cm.

9788934919322

한국 문학. Văn học Hàn Quốc. Truyện lịch sử.

895.7
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714