GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp
조동일[ Tong-il Cho]

한국문학통사. [3], 별책부록 / Han'guk munhak t'ongsa. [3], Pyŏlcháek purok / 조동일. - Sŏul : Chisik Sanŏpsa, 2002. - 191p : 22cm.

9788942340071

한국 문학. 통사론. Văn học Hàn Quốc. Cú pháp.

895.7
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Cơ sở 1: P101 - Tầng 1 nhà B3
ĐT: 04 66808743
Cơ sở 2: Tầng 2 nhà C3 khoa Pháp
ĐT: 02466808743 - 02466808714