GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp
조동일.

한국문학통사. [3], 별책부록 = Han'guk munhak t'ongsa. [3], Pyŏlcháek purok / 조동일 ; [Tong-il Cho]. - Sŏul : Chisik Sanŏpsa, 2002. - 191 p.; 22 cm.

9788942340071

한국 문학. 통사론. Văn học Hàn Quốc. Phê bình văn học.

895.7
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714