GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp
성석제.

홀림 : 성석제소설집 = Hollim : Sŏng Sŏk-che sosŏlchip / 성석제 ; [Sŏk-che Sŏng]. - Sŏul : Munhak kwa Chisŏngsa, 1999. - 268 p.; 21 cm.

9788932011189

한국 문학. 소설. Văn học Hàn Quốc. Tiểu thuyết.

895.734
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714