GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp
오수연[Su-yŏn O]

가을동화 : 오수연장편소설 = Kaŭl tonghwa : O Su-yŏn changp'yŏn sosŏl / 오수연. - Sŏul : Saenggak ŭi Namu, 2001. - 307p : 21cm.

9788984980044

한국 문학. 한국 현대 소설. 소설. Văn học Hàn Quốc. Tiểu thuyết hiện đại Hàn Quốc. Tiểu thuyết.

895.714
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Cơ sở 1: P101 - Tầng 1 nhà B3
ĐT: 04 66808743
Cơ sở 2: Tầng 2 nhà C3 khoa Pháp
ĐT: 02466808743 - 02466808714