GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp
오수연.

가을동화 : 오수연장편소설 = Kaŭl tonghwa : O Su-yŏn changp'yŏn sosŏl / 오수연 ; [Su-yŏn O]. - Sŏul : Saenggak ŭi Namu, 2001. - 307 p.; 21 cm.

9788984980044

한국 문학. 한국 현대 소설. 소설. Văn học Hàn Quốc. Văn học hiện đại. Tiểu thuyết.

895.714
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714