GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp
최수철.

내정신의그[mŭm] : 최수철중편소설집 = Nae chŏngsin ŭi kŭmŭm : Ch'oe Su-ch'ŏl chungp'yŏn sosŏljip / 최수철 ; [Su-ch'ŏl Ch'oe]. - Sŏul : Munhak kwa Chisŏngsa, 1995. 1995. - 328 p. ; 21 cm.

9788932007472

한국 문학. 소설. Văn học Hàn Quốc. Tiểu thuyết.

895.734
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714