GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp
천상돈[Sang-don Ch'ŏn]

리턴 : 천상돈장편소설 = Return = Rit'ŏn : Ch'ŏn Sang-don changp'yŏn sosŏl = Return / 천상돈. - Sŏul : Iyagi, 2000. - 296p : 21cm.

9788988888698

한국 문학. 소설. Văn học Hàn Quốc. Tiểu thuyết.

895.735
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Cơ sở 1: P101 - Tầng 1 nhà B3
ĐT: 04 66808743
Cơ sở 2: Tầng 2 nhà C3 khoa Pháp
ĐT: 02466808743 - 02466808714