GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp
천상돈.

리턴 : 천상돈장편소설 = Return = Rit'ŏn : Ch'ŏn Sang-don changp'yŏn sosŏl = Return / 천상돈 ; [Sang-don Ch'ŏn]. - Sŏul : Iyagi, 2000. - 296 p.; 21 cm.

9788988888698

한국 문학. 소설. Văn học Hàn Quốc. Tiểu thuyết.

895.735
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714