GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp
김 수현.

눈꽃 : 김 수현 장편 소설 = Nun kkot : Kim Su-hyŏn changp'yŏn sosŏl / 김 수현 ; [Su-hyŏn Kim]. - Sŏul T'ŭkpyŏlsi : Yŏlmae Ch'ulp'ansa, 2004. - 308 p.; 21 cm.

9788958360209

한국 문학. 소설. Văn học Hàn Quốc. Tiểu thuyết.

895.734
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714