GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp
김 수현[Su-hyŏn Kim]

눈꽃 : 김 수현 장편 소설 = Nun kkot : Kim Su-hyŏn changp'yŏn sosŏl / 김 수현. - Sŏul T'ŭkpyŏlsi : Yŏlmae Ch'ulp'ansa, 2004. - 308p : 21cm.

9788958360209

한국 문학. 소설. Văn học Hàn Quốc. Tiểu thuyết.

895.734
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Cơ sở 1: P101 - Tầng 1 nhà B3
ĐT: 04 66808743
Cơ sở 2: Tầng 2 nhà C3 khoa Pháp
ĐT: 02466808743 - 02466808714