GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp
유 종호[Chong-ho Yu]

시 란 무엇 인가 : 경험 의 시학 = Si ran muŏt in'ga : kyŏnghŏm ŭi sihak / 유 종호. - Sŏul-si : Minŭmsa, 1995. - 315p : 21cm.

9788937410857

문학 비평. 역사. 한국. Phê bình văn học. Lịch sử. Lịch sử phê bình văn học. Hàn Quốc.

801.951
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Cơ sở 1: P101 - Tầng 1 nhà B3
ĐT: 04 66808743
Cơ sở 2: Tầng 2 nhà C3 khoa Pháp
ĐT: 02466808743 - 02466808714