GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp
유 종호.

시 란 무엇 인가 : 경험 의 시학 = Si ran muŏt in'ga : kyŏnghŏm ŭi sihak / 유 종호 ; [Chong-ho Yu]. - Sŏul-si : Minŭmsa, 1995. - 315 p. ; 21 cm.

9788937410857

문학 비평. 역사. 한국. Phê bình văn học. Lịch sử văn học. Văn học Hàn Quốc.

801.951
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714