GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp
이병주[ Pyŏng-ju Yi]

관부연락선 = Kwanbu yŏllaksŏn / 이병주. - Sŏul-si T'ŭkpyŏlsi : Tonga Ch'ulp'ansa, 1995. - 682p : 21cm.

9788900035742

한국 문학. 현대 문학. 소설. Văn học Hàn Quốc. Văn học hiện đại. Tiểu thuyết.

895.734
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Cơ sở 1: P101 - Tầng 1 nhà B3
ĐT: 04 66808743
Cơ sở 2: Tầng 2 nhà C3 khoa Pháp
ĐT: 02466808743 - 02466808714