GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp
이규태 지음

한국인의 생활 문화 2 : 李圭泰 - 밀레니엄 북스 / 이규태 지음 ; [Kyu-t'ae Yi]. - Seoul : 신원문화사, 2000. - 319 pages ; 23 cm. - (Yi Kyu-t'ae milleniŏm puksŭ / Yi Kyu-t'ae, 13.) .

9788935909322

한국. 역사. 일화. 사회 생활과 세관. 풍속. Văn hóa dân gian. Phong tục. Tập quán. Đời sống xã hội.

390.0951
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Cơ sở 1: P101 - Tầng 1 nhà B3
ĐT: 04 66808743
Cơ sở 2: Tầng 2 nhà C3 khoa Pháp
ĐT: 02466808743 - 02466808714