GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian: 8:00 - 17:00
 (Phục vụ cả buổi trưa)
- Nhà C3 công trình khoa Pháp
Lê, Hoài Ân

Đặc điểm thuật ngữ kiểm toán tiếng Đức và cách chuyển dịch thuật ngữ kiểm toán tiếng Đức sang tiếng Việt : Luận văn ThS Ngôn ngữ học: 05.04.08 / Lê Hoài Ân ; Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Hồng Cổn - H. : Trường ĐHKHXH&NV, 2003 - 185 tr.

Luận văn ThS. Lý luận ngôn ngữ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003

Nêu cơ sở lý luận chung về thuật ngữ và tình hình nghiên cứu thuật ngữ kiểm toán trong tiếng Đức và tiếng Việt. Nghiên cứu đặc điểm ngữ pháp (về đặc điểm cấu tạo, đặc điểm từ loại) và đặc điểm ngữ nghĩa của thuật ngữ kiểm toán tiếng Đức về kinh

Dịch thuật Kiểm toán Thuật ngữ Tiếng Đức

438
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714