GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian: 8:00 - 17:00
 (Phục vụ cả buổi trưa)
- Nhà C3 công trình khoa Pháp
Lê, Thị Bạch Yến

Đặc trưng của tính chất (DNDZ) trong lớp các không gian Frechet phân bậc : Luận văn ThS Toán học: 1.01.01 / Lê Thị Bạch Yến ; Nghd. : PGS.TSKH. Lê Mậu Hải - H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2000 - 50 tr.

Luận văn ThS. Toán giải tích: 1.01.01 -- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2000

Trình bày những kiến thức về lý thuyết không gian lồi địa phương, các dạng tôpô trên không gian đối ngẫu của không gian lồi địa phương, không gian Frechet, giới hạn xạ ảnh, tích tensor, không gian hạch, không gian dãy và một số khái niệm về hàm

Không gian Frechet phân bậc Không gian Frechet Toán giải tích Toán học

515
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714