GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp
朱一飞.

中国文化历史故事 ( 中英对照) = Zhong guo wen hua li shi gu shi / 朱一飞,叶盼云,池正杰 ; [Zhu yi fei]. - 上海 : 上海外语教育出版社, 1998. - 580 p.; 20 cm.

9787810091374

中国. Lịch sử. Văn hóa. Trung Quốc.

951
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714