GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp
Gia Dũng.

Tuyển tập thơ các dân tộc thiểu số Việt Nam thế kỷ XX / Gia Dũng biên soạn. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2000. - 953 tr. ; 24 cm.

Biếu tặng

Văn học Việt Nam Thơ Dân tộc thiểu số

895.9221
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714