GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian: 8:00 - 17:00
 (Phục vụ cả buổi trưa)
- Nhà C3 công trình khoa Pháp
Keillor, Garrison.

Happy to be here / Garrison Keillor. - [New York] : Penguin Books, c1983. - 275 p. ; 20 cm.

0140064826 (pbk.)

82-012281

Truyện Truyện hài hước Văn học Mỹ


Humorous stories.

PS3561.E3755 / H3 1983

813/.54
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714