GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian:
  Sáng: 8:00 - 12:00
  Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp
Đặng, Thị Mai Nga

A critical discourse analysis of globalization discourse = Phân tích diễn ngôn phê phán về diễn ngôn toàn cầu hóa. M.A Thesis Linguistics: 60.22.15 / Đặng Thị Mai Nga ; Supervisor : Assoc.Prof. Nguyễn Hoà - H. : College of Foreign Languages, 2007 - 44 p.

M.A. Thesis English Linguistics--College of Foreign Language. Vietnam National University, Hanoi, 2007

This thesis aims at exploring ideological power relations of globalization discourse in which it focuses on the speech ‘The Backlash against Globalization’ of WTO’ s Director-General Mike Moore based on one of the (Discourse Analysis) DA approac

Ngữ pháp Phân tích diễn ngôn Tiếng Anh Toàn cầu hoá

420.1
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714