GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp
Rullier-Theuret, Françoise

Le dialogue dans le roman : Texte imprimé / Françoise Rullier-Theuret - Paris : Hachette, 2001 - 128 p. 19 cm

Introduction -- Regard historique sur le dialogue dans le roman -- Dialogue et narration -- Dialogue et énonciation -- Dialogue et mimésis de l'oral

Nghiên cứu văn học Tiểu thuyết

809.392 6
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714