GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian:
  Sáng: 8:00 - 12:00
  Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp
The Translation studies reader / edited by Lawrence Venuti. - London ; New York : Routledge, 2000. - xiv, 524 p. ; 26 cm.

Includes bibliographical references (p. [489]-509) and index.

1900s – 1930s: Walter Benjamin. Ezra Pound. Jorge Luis Borges. Jose Ortega y Gasset – 1940s – 1950s: Vladimir Nabokov. Jean-Paul Vinay and Jean Darbelnet. Willard V.G. Quine. Koman Jakobson – 1960s-1970s:Eugene Nida… -- 1980s: Hans J. Vermeer… -- 1990s: Annie Brisset. Ernst-August Gutt…– Bibliography – Index

041518746X (pbk.) 0415187478

99036161


Translating and interpreting.

Biên dịch Dịch Phiên dịch

P306 / .T7436 2000

418/.02
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714