GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian:
  Sáng: 8:00 - 12:00
  Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp
Clark, John L.

Curriculum renewal in school foreign language learning / John L. Clark. - Oxford : Oxford-University Press, 1987. - xiv,264p. : 1form ; 22cm. - Oxford English .

Bibliography: p238-255. _ Includes index.

Part 1: The effects of different educational value systems: Classical humanism -- Reconstructionism -- Progressivism -- Summary and reconciliation -- Part 2: Curriculum renewal in action: The problems in Scotland -- The GLAFLL project -- The ALL project

0194371018 (pbk) : £7.00


Curriculum planning.
Language and languages --Study and teaching.

Ngôn ngữ Phương pháp giảng dạy Phiên dịch Tiếng Anh

418/.007/1 |2 19
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714