GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian: 8:00 - 17:00
 (Phục vụ cả buổi trưa)
- Nhà C3 công trình khoa Pháp
Lê, Thị Liên

A study on the English - Vietnamese translation of the mathematical puzzles for National team of maths at Vinhphuc Gifted Secondary School = Nghiên cứu cách dịch Anh - Việt các bài toán dùng cho học sinh đội tuyển toán quốc gia trường THPT chuyên Vĩnh Phúc. M.A Thesis Linguistics: 60 22 15 / Lê Thị Liên ; Supervisor : Assoc.Prof.Dr. Lê Hùng Tiến - H. : University of Languages and International Studies, 2009 - 35 p. + CD-ROM

M.A. Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2009

This thesis focuses on the English- Vietnamese translation of international mathematical problems. Specifically, it is more concerned with the translation of some typical syntactic and lexical features in English texts, that is relative clauses, -ed participle clauses and mathematical terminologies. The study commences with the theoretical background which elaborates on the notion of translation, translation equivalence as well as translation methods and procedures. Simultaneously, characteristics of mathematical texts such as terminologies, relative clauses, -ed participle clauses and passive structures are discussed in detail. A detailed investigation and examination of the translation of the mathematics terminologies and relative clauses, -ed participle clauses and passive structures is carried out, from which the translation procedures are extracted. Implication for English- Vietnamese translation of mathematical problems is given based on the result of the study.

Bài toán Phiên dịch Tiếng Anh Tiếng Việt

428
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714