GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian: 8:00 - 17:00
 (Phục vụ cả buổi trưa)
- Nhà C3 công trình khoa Pháp
Đỗ, Hữu Châu

Đại cương ngôn ngữ học. Tập 1 / Đỗ Hữu Châu, Bùi Minh Toán - Tái bản lần 2 - H. : Giáo dục, 2003 - 335 tr.

Phần 1: Những vấn đề đại cương về ngữ pháp: Các cấp độ ngôn ngữ và ngữ pháp học; Những khái niệm cơ bản của ngữ pháp học--Phần 2: Các trường phái cấu trúc luận cổ điển, ngữ pháp tạo sinh: Trường phái miêu tả Mĩ; Ngữ vị học; Cấu trúc- chức năng l

Ngôn ngữ học Ngữ pháp Trường phái ngôn ngữ học

410
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714