GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

한국 고전 문학사 고대에서 19C 말까지 / (Biểu ghi số 18414)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00713nam a22002657a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển ULIS
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180109134516.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 160422b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
041 0# - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng kor
044 ## - Quốc gia xuất bản/cấp phát mã số thực thể
Quốc gia xuất bản/cấp phát mã số thực thể ko
082 04 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số ấn bản 23
Chỉ số phân loại 895.709
090 ## - Số định danh cục bộ
Số định dạng cục bộ 895.709
100 0# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng 고, 미숙.
245 10 - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính 한국 고전 문학사 고대에서 19C 말까지 /
Thông tin trách nhiệm 고미숙 ; [Gomisuk].
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2009.
Nơi xuất bản, phát hành Sŏul-si :
Tên nhà xuất bản, phát hành 한국 문학 번역원.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 223 p. ;
Khổ 21 cm.
653 0# - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát 문학사.
653 0# - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát 고전 한국 문학.
653 0# - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Lịch sử văn học.
653 0# - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát văn học cổ điển.
653 0# - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Văn học Hàn Quốc.
911 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
Meeting name or jurisdiction name as entry element Vân
912 ## - Kiểm tra tổng thể biểu ghi
Tên người kiểm tra tổng thể biểu ghi tult
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) 3. Sách
ĐKCB
Không cho mượn Cập nhật lần cuối Ngày bổ sung Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Mã bộ sưu tập Trạng thái hư hỏng Nguồn phân loại Thư viện sở hữu Đăng ký cá biệt Ghi chú Ngày áp dụng giá thay thế Ký hiệu phân loại Thư viện hiện tại Kiểu tài liệu
Cho mượn2017-01-182017-01-18Sẵn sàngSẵn sàngTiếng Hàn QuốcSẵn sàng Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa PhápK.03095Gốc2017-01-18895.709Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp3. Sách
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714