GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

인생9단 = (Biểu ghi số 18416)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00647nam a22002657a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển ULIS
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180109134532.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 160422b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9788976772046
041 0# - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng kor
044 ## - Quốc gia xuất bản/cấp phát mã số thực thể
Quốc gia xuất bản/cấp phát mã số thực thể ko
082 04 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số ấn bản 23
Chỉ số phân loại 365.66
090 ## - Số định danh cục bộ
Số định dạng cục bộ 365.66
100 0# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng 양, 순자.
245 10 - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính 인생9단 =
Thông tin trách nhiệm 양순자 ; [Sun-ja Yang].
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) Insaeng 9-tan /
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2005.
Nơi xuất bản, phát hành Sŏul-si :
Tên nhà xuất bản, phát hành Myŏngjin Ch'ulp'an,
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 235 p. :
Khổ 21 cm.
Các đặc điểm vật lý khác ill. ;
653 0# - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát 죄수.
653 0# - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát 교육.
653 0# - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tù nhân.
653 0# - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Giáo dục.
911 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
Meeting name or jurisdiction name as entry element Vân
912 ## - Kiểm tra tổng thể biểu ghi
Tên người kiểm tra tổng thể biểu ghi tult
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) 3. Sách
ĐKCB
Thư viện sở hữu Đăng ký cá biệt Trạng thái hư hỏng Ngày áp dụng giá thay thế Nguồn phân loại Không cho mượn Cập nhật lần cuối Loại khỏi lưu thông Kiểu tài liệu Ký hiệu phân loại Ghi chú Mã bộ sưu tập Trạng thái mất tài liệu Thư viện hiện tại Ngày bổ sung
Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa PhápK.03096Sẵn sàng2017-01-18 Cho mượn2017-01-18Sẵn sàng3. Sách365.071GốcTiếng Hàn QuốcSẵn sàngTrung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp2017-01-18
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714