GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

홀림 : 성석제소설집 = Hollim : Sŏng Sŏk-che sosŏlchip / (Biểu ghi số 18576)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00632nam a22002297a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển ULIS
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20170917131750.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 170207b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9788932011189
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng kor
082 04 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số ấn bản 23
Chỉ số phân loại 895.734
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng 성석제[Sŏk-che Sŏng]
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính 홀림 : 성석제소설집 = Hollim : Sŏng Sŏk-che sosŏlchip /
Thông tin trách nhiệm 성석제.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Sŏul :
Tên nhà xuất bản, phát hành Munhak kwa Chisŏngsa,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 1999.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 268p :
Khổ 21cm.
653 0# - Từ khóa của ngôn ngữ gốc
Từ khóa của ngôn ngữ gốc 한국 문학.
653 0# - Từ khóa của ngôn ngữ gốc
Từ khóa của ngôn ngữ gốc 소설.
653 0# - Từ khóa của ngôn ngữ gốc
Từ khóa của ngôn ngữ gốc Văn học Hàn Quốc.
653 0# - Từ khóa của ngôn ngữ gốc
Từ khóa của ngôn ngữ gốc Tiểu thuyết.
911 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-CONFERENCE OR MEETING NAME [LOCAL, CANADA]
Meeting name or jurisdiction name as entry element Vân
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) 4. Sách không được mượn về
ĐKCB
Trạng thái hư hỏng Trạng thái mất tài liệu Ký hiệu phân loại Kiểu tài liệu Ghi chú Đăng ký cá biệt Loại khỏi lưu thông Cập nhật lần cuối Mã bộ sưu tập Ngày áp dụng giá thay thế Thư viện hiện tại Nguồn phân loại Thư viện sở hữu Không cho mượn Ngày bổ sung
Sẵn sàngSẵn sàng895.7343. SáchGốcK.03148Sẵn sàng2017-02-07Tiếng Hàn Quốc2017-02-07Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa PhápCho mượn2017-02-07
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Cơ sở 1: P101 - Tầng 1 nhà B3
ĐT: 04 66808743
Cơ sở 2: Tầng 2 nhà C3 khoa Pháp
ĐT: 02466808743 - 02466808714