GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

가을동화 : 오수연장편소설 = (Biểu ghi số 18578)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00794nam a22002897a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển ULIS
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180109140342.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 170207b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9788984980044
041 0# - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng kor
044 ## - Quốc gia xuất bản/cấp phát mã số thực thể
Quốc gia xuất bản/cấp phát mã số thực thể ko
082 04 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số ấn bản 23
Chỉ số phân loại 895.714
090 ## - Số định danh cục bộ
Số định dạng cục bộ 895.714
100 0# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng 오수연.
245 10 - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính 가을동화 : 오수연장편소설 =
Thông tin trách nhiệm 오수연 ; [Su-yŏn O].
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) Kaŭl tonghwa : O Su-yŏn changp'yŏn sosŏl /
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Sŏul :
Tên nhà xuất bản, phát hành Saenggak ŭi Namu,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2001.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 307 p.;
Khổ 21 cm.
653 0# - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát 한국 문학.
653 0# - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát 한국 현대 소설.
653 0# - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát 소설.
653 0# - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Văn học Hàn Quốc.
653 0# - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Văn học hiện đại.
653 0# - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tiểu thuyết.
911 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
Meeting name or jurisdiction name as entry element Vân
912 ## - Kiểm tra tổng thể biểu ghi
Tên người kiểm tra tổng thể biểu ghi tult
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) 4. Sách không được mượn về
ĐKCB
Không cho mượn Ngày áp dụng giá thay thế Ngày bổ sung Đăng ký cá biệt Thư viện sở hữu Cập nhật lần cuối Nguồn phân loại Kiểu tài liệu Loại khỏi lưu thông Ký hiệu phân loại Trạng thái hư hỏng Mã bộ sưu tập Trạng thái mất tài liệu Thư viện hiện tại Ghi chú
Cho mượn2017-02-072017-02-07K.03149Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp2017-02-07 3. SáchSẵn sàng895.714Sẵn sàngTiếng Hàn QuốcSẵn sàngTrung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa PhápGốc
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714