GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

수색, 어머니가슴속으로흐르는무늬(외) = (Biểu ghi số 18583)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00766nam a22002657a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển ULIS
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180109140505.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 170207b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9788973651085
041 0# - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng kor
044 ## - Quốc gia xuất bản/cấp phát mã số thực thể
Quốc gia xuất bản/cấp phát mã số thực thể ko
082 04 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số ấn bản 23
Chỉ số phân loại 895.734
090 ## - Số định danh cục bộ
Số định dạng cục bộ 895.734
100 0# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng 이순원.
245 10 - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính 수색, 어머니가슴속으로흐르는무늬(외) =
Thông tin trách nhiệm 이순원 ; [Sun-wŏn Yi].
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) Susaek, ŏmŏni kasŭm sok ŭro hŭrŭnŭn munŭi (oe) /
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Sŏul :
Tên nhà xuất bản, phát hành Chosŏn Ilbosa,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 1996.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 367 p.;
Khổ 21 cm.
653 0# - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát 한국 문학.
653 0# - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát 동인문학상.
653 0# - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Văn học Hàn Quốc.
653 0# - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Giải thưởng văn học Dongin.
911 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
Meeting name or jurisdiction name as entry element Vân
912 ## - Kiểm tra tổng thể biểu ghi
Tên người kiểm tra tổng thể biểu ghi tult
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) 4. Sách không được mượn về
ĐKCB
Đăng ký cá biệt Nguồn phân loại Ngày áp dụng giá thay thế Thư viện sở hữu Không cho mượn Trạng thái hư hỏng Trạng thái mất tài liệu Ghi chú Ký hiệu phân loại Mã bộ sưu tập Cập nhật lần cuối Ngày bổ sung Kiểu tài liệu Loại khỏi lưu thông Thư viện hiện tại
K.03151 2017-02-07Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa PhápCho mượnSẵn sàngSẵn sàngGốc895.734Tiếng Hàn Quốc2017-02-072017-02-073. SáchSẵn sàngTrung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714