GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

리턴 : 천상돈장편소설 = Return = (Biểu ghi số 18592)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00720nam a22002657a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển ULIS
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180109140522.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 170207b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9788988888698
041 0# - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng kor
044 ## - Quốc gia xuất bản/cấp phát mã số thực thể
Quốc gia xuất bản/cấp phát mã số thực thể ko
082 04 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số ấn bản 23
Chỉ số phân loại 895.735
090 ## - Số định danh cục bộ
Số định dạng cục bộ 895.735
100 0# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng 천상돈.
245 10 - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính 리턴 : 천상돈장편소설 = Return =
Thông tin trách nhiệm 천상돈 ; [Sang-don Ch'ŏn].
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) Rit'ŏn : Ch'ŏn Sang-don changp'yŏn sosŏl = Return /
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Sŏul :
Tên nhà xuất bản, phát hành Iyagi,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2000.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 296 p.;
Khổ 21 cm.
653 0# - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát 한국 문학.
653 0# - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát 소설.
653 0# - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Văn học Hàn Quốc.
653 0# - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tiểu thuyết.
911 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
Meeting name or jurisdiction name as entry element Vân
912 ## - Kiểm tra tổng thể biểu ghi
Tên người kiểm tra tổng thể biểu ghi tult
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) 4. Sách không được mượn về
ĐKCB
Thư viện sở hữu Trạng thái mất tài liệu Ngày bổ sung Ngày áp dụng giá thay thế Ký hiệu phân loại Không cho mượn Kiểu tài liệu Loại khỏi lưu thông Cập nhật lần cuối Ghi chú Nguồn phân loại Đăng ký cá biệt Thư viện hiện tại Trạng thái hư hỏng Mã bộ sưu tập
Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa PhápSẵn sàng2017-02-072017-02-07895.735Cho mượn3. SáchSẵn sàng2017-02-07Gốc K.03152Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa PhápSẵn sàngTiếng Hàn Quốc
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714