GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

리턴 : 천상돈장편소설 = Return = Rit'ŏn : Ch'ŏn Sang-don changp'yŏn sosŏl = Return / (Biểu ghi số 18592)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00648nam a22002297a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển ULIS
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20170917131751.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 170207b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9788988888698
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng kor
082 04 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số ấn bản 23
Chỉ số phân loại 895.735
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng 천상돈[Sang-don Ch'ŏn]
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính 리턴 : 천상돈장편소설 = Return = Rit'ŏn : Ch'ŏn Sang-don changp'yŏn sosŏl = Return /
Thông tin trách nhiệm 천상돈.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Sŏul :
Tên nhà xuất bản, phát hành Iyagi,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2000.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 296p :
Khổ 21cm.
653 0# - Từ khóa của ngôn ngữ gốc
Từ khóa của ngôn ngữ gốc 한국 문학.
653 0# - Từ khóa của ngôn ngữ gốc
Từ khóa của ngôn ngữ gốc 소설.
653 0# - Từ khóa của ngôn ngữ gốc
Từ khóa của ngôn ngữ gốc Văn học Hàn Quốc.
653 0# - Từ khóa của ngôn ngữ gốc
Từ khóa của ngôn ngữ gốc Tiểu thuyết.
911 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-CONFERENCE OR MEETING NAME [LOCAL, CANADA]
Meeting name or jurisdiction name as entry element Vân
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) 4. Sách không được mượn về
ĐKCB
Thư viện sở hữu Cập nhật lần cuối Ghi chú Không cho mượn Ngày bổ sung Nguồn phân loại Kiểu tài liệu Ngày áp dụng giá thay thế Đăng ký cá biệt Mã bộ sưu tập Trạng thái mất tài liệu Loại khỏi lưu thông Thư viện hiện tại Trạng thái hư hỏng Ký hiệu phân loại
Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp2017-02-07GốcCho mượn2017-02-07 3. Sách2017-02-07K.03152Tiếng Hàn QuốcSẵn sàngSẵn sàngTrung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa PhápSẵn sàng895.735
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Cơ sở 1: P101 - Tầng 1 nhà B3
ĐT: 04 66808743
Cơ sở 2: Tầng 2 nhà C3 khoa Pháp
ĐT: 02466808743 - 02466808714