GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

마이너리그 : 은희경장편소설 = (Biểu ghi số 18594)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00737nam a22002657a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển ULIS
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180109140542.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 170207b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9788936433390
041 0# - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng kor
044 ## - Quốc gia xuất bản/cấp phát mã số thực thể
Quốc gia xuất bản/cấp phát mã số thực thể ko
082 04 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số ấn bản 23
Chỉ số phân loại 895.735
090 ## - Số định danh cục bộ
Số định dạng cục bộ 895.735
100 0# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng 은희경.
245 10 - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính 마이너리그 : 은희경장편소설 =
Thông tin trách nhiệm 은희경 ; [Hŭi-gyŏng Ŭn].
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) Mainŏ ligŭ : Ŭn Hŭi-gyŏng changp'yŏn sosŏl /
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Sŏul :
Tên nhà xuất bản, phát hành Ch'angjak kwa Pip'yŏngsa,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2001.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 250 p. ;
Khổ 21 cm.
653 0# - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát 한국 문학.
653 0# - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát 소설.
653 0# - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Văn học Hàn Quốc.
653 0# - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tiểu thuyết.
911 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
Meeting name or jurisdiction name as entry element Vân
912 ## - Kiểm tra tổng thể biểu ghi
Tên người kiểm tra tổng thể biểu ghi tult
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) 4. Sách không được mượn về
ĐKCB
Nguồn phân loại Ngày áp dụng giá thay thế Đăng ký cá biệt Ký hiệu phân loại Trạng thái hư hỏng Cập nhật lần cuối Mã bộ sưu tập Kiểu tài liệu Không cho mượn Ghi chú Ngày bổ sung Trạng thái mất tài liệu Thư viện hiện tại Loại khỏi lưu thông Thư viện sở hữu
 2017-02-07K.03153895.735Sẵn sàng2017-02-07Tiếng Hàn Quốc3. SáchCho mượnGốc2017-02-07Sẵn sàngTrung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa PhápSẵn sàngTrung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714