GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

문학시간에 시읽기 3 / (Biểu ghi số 18598)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00706nam a22002777a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển ULIS
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180109140605.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 170207b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 898740241X
041 0# - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng kor
044 ## - Quốc gia xuất bản/cấp phát mã số thực thể
Quốc gia xuất bản/cấp phát mã số thực thể ko
082 04 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số ấn bản 23
Chỉ số phân loại 895.71
090 ## - Số định danh cục bộ
Số định dạng cục bộ 895.71
110 ## - Mục từ chính -- Tên tập thể
Tên của tập thể hay tên của pháp nhân được dùng như mục từ 전국국어교사모임 엮음.
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính 문학시간에 시읽기 3 /
Thông tin trách nhiệm 전국국어교사모임 엮음.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Sŏul :
Tên nhà xuất bản, phát hành 서울 나라말,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2004..
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 295 p. :
Khổ 21 cm.
Các đặc điểm vật lý khác ill. ;
653 0# - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát 한국 문학.
653 0# - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát 시를 읽다.
653 0# - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát 시.
653 0# - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Văn học Hàn Quốc.
653 0# - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Thơ.
911 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
Meeting name or jurisdiction name as entry element Vân
912 ## - Kiểm tra tổng thể biểu ghi
Tên người kiểm tra tổng thể biểu ghi tult
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) 4. Sách không được mượn về
ĐKCB
Không cho mượn Ngày áp dụng giá thay thế Thư viện sở hữu Nguồn phân loại Ngày bổ sung Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Loại khỏi lưu thông Ghi chú Kiểu tài liệu Trạng thái mất tài liệu Trạng thái hư hỏng Ký hiệu phân loại Mã bộ sưu tập Thư viện hiện tại
Cho mượn2017-02-07Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp 2017-02-07K.031542017-02-07Sẵn sàngGốc3. SáchSẵn sàngSẵn sàng895.71Tiếng Hàn QuốcTrung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714