GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

눈꽃 : 김 수현 장편 소설 = Nun kkot : Kim Su-hyŏn changp'yŏn sosŏl / (Biểu ghi số 18601)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00657nam a22002297a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển ULIS
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20170917131751.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 170207b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9788958360209
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng kor
082 04 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số ấn bản 23
Chỉ số phân loại 895.734
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng 김 수현[Su-hyŏn Kim]
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính 눈꽃 : 김 수현 장편 소설 = Nun kkot : Kim Su-hyŏn changp'yŏn sosŏl /
Thông tin trách nhiệm 김 수현.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Sŏul T'ŭkpyŏlsi :
Tên nhà xuất bản, phát hành Yŏlmae Ch'ulp'ansa,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2004.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 308p :
Khổ 21cm.
653 0# - Từ khóa của ngôn ngữ gốc
Từ khóa của ngôn ngữ gốc 한국 문학.
653 0# - Từ khóa của ngôn ngữ gốc
Từ khóa của ngôn ngữ gốc 소설.
653 0# - Từ khóa của ngôn ngữ gốc
Từ khóa của ngôn ngữ gốc Văn học Hàn Quốc.
653 0# - Từ khóa của ngôn ngữ gốc
Từ khóa của ngôn ngữ gốc Tiểu thuyết.
911 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-CONFERENCE OR MEETING NAME [LOCAL, CANADA]
Meeting name or jurisdiction name as entry element Vân
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) 4. Sách không được mượn về
ĐKCB
Thư viện sở hữu Đăng ký cá biệt Trạng thái mất tài liệu Trạng thái hư hỏng Ngày bổ sung Không cho mượn Thư viện hiện tại Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Loại khỏi lưu thông Ký hiệu phân loại Kiểu tài liệu Mã bộ sưu tập Ghi chú Nguồn phân loại
Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa PhápK.03156Sẵn sàngSẵn sàng2017-02-07Cho mượnTrung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp2017-02-072017-02-07Sẵn sàng895.7343. SáchTiếng Hàn QuốcGốc 
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Cơ sở 1: P101 - Tầng 1 nhà B3
ĐT: 04 66808743
Cơ sở 2: Tầng 2 nhà C3 khoa Pháp
ĐT: 02466808743 - 02466808714