GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

우리 는 지난 100년 동안 어떻게 살았을까 2 / Uri nŭn chinan 100-yŏn tongan ŏttŏk'e sarassŭlkka 2 / (Biểu ghi số 18826)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00847nam a22002777a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển ULIS
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180109094841.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 170110b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9788976962379
041 0# - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng kor
044 ## - Quốc gia xuất bản/cấp phát mã số thực thể
Quốc gia xuất bản/cấp phát mã số thực thể ko
082 04 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số ấn bản 23
Chỉ số phân loại 951.9
090 ## - Số định danh cục bộ
Số định dạng cục bộ 951.9
100 0# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng 연구회 지음.
245 10 - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính 우리 는 지난 100년 동안 어떻게 살았을까 2 / Uri nŭn chinan 100-yŏn tongan ŏttŏk'e sarassŭlkka 2 /
Thông tin trách nhiệm 연구회 지음 ; [Han'guk Yŏksa Yŏn'guhoe].
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Sŏul-si :
Tên nhà xuất bản, phát hành 역사 비평사, Yŏksa Pip'yŏngsa,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 1998-1999.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 323 pages :
Khổ 23 cm.
Các đặc điểm vật lý khác illustrations ;
653 0# - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát 한국.
653 0# - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát 역사.
653 0# - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát 20 세기.
653 0# - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Lịch sử.
653 0# - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Hàn Quốc.
653 0# - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Thế kỷ 20.
911 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
Meeting name or jurisdiction name as entry element Lien - tult hđ
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) 3. Sách
ĐKCB
Kiểu tài liệu Kho tài liệu Thư viện sở hữu Cập nhật lần cuối Loại khỏi lưu thông Không cho mượn Thư viện hiện tại Mã bộ sưu tập Trạng thái hư hỏng Ghi chú Nguồn phân loại Đăng ký cá biệt Trạng thái mất tài liệu Ngày bổ sung Ngày áp dụng giá thay thế
3. Sách Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp2017-02-08Sẵn sàngCho mượnTrung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa PhápTiếng Hàn QuốcSẵn sàngGốc K.02537Sẵn sàng2017-02-082017-02-08
3. Sách Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp2017-04-26Sẵn sàngCho mượnTrung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa PhápTiếng Hàn QuốcSẵn sàngGốc K.03830Sẵn sàng2017-04-262017-04-26
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714