GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

우리 는 지난 100년 동안 어떻게 살았을까 2 / Uri nŭn chinan 100-yŏn tongan ŏttŏk'e sarassŭlkka 2 / (Biểu ghi số 18826)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00847nam a22002777a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển ULIS
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180109094841.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 170110b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9788976962379
041 0# - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng kor
044 ## - Quốc gia xuất bản/cấp phát mã số thực thể
Quốc gia xuất bản/cấp phát mã số thực thể ko
082 04 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số ấn bản 23
Chỉ số phân loại 951.9
090 ## - Số định danh cục bộ
Số định dạng cục bộ 951.9
100 0# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng 연구회 지음.
245 10 - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính 우리 는 지난 100년 동안 어떻게 살았을까 2 / Uri nŭn chinan 100-yŏn tongan ŏttŏk'e sarassŭlkka 2 /
Thông tin trách nhiệm 연구회 지음 ; [Han'guk Yŏksa Yŏn'guhoe].
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Sŏul-si :
Tên nhà xuất bản, phát hành 역사 비평사, Yŏksa Pip'yŏngsa,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 1998-1999.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 323 pages :
Khổ 23 cm.
Các đặc điểm vật lý khác illustrations ;
653 0# - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát 한국.
653 0# - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát 역사.
653 0# - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát 20 세기.
653 0# - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Lịch sử.
653 0# - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Hàn Quốc.
653 0# - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Thế kỷ 20.
911 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
Meeting name or jurisdiction name as entry element Lien - tult hđ
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) 3. Sách
ĐKCB
Trạng thái hư hỏng Nguồn phân loại Trạng thái mất tài liệu Kiểu tài liệu Kho tài liệu Không cho mượn Ngày bổ sung Cập nhật lần cuối Ghi chú Mã bộ sưu tập Loại khỏi lưu thông Đăng ký cá biệt Thư viện hiện tại Ngày áp dụng giá thay thế Thư viện sở hữu
Sẵn sàng Sẵn sàng3. Sách Cho mượn2017-02-082017-02-08GốcTiếng Hàn QuốcSẵn sàngK.02537Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp2017-02-08Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp
Sẵn sàng Sẵn sàng3. Sách Cho mượn2017-04-262017-04-26GốcTiếng Hàn QuốcSẵn sàngK.03830Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp2017-04-26Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714