GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

En Français : (Biểu ghi số 20330)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00727nam a22002777a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển ULIS
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20171227154956.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 170207b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
041 0# - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng fre
044 ## - Quốc gia xuất bản/cấp phát mã số thực thể
Quốc gia xuất bản/cấp phát mã số thực thể fr
082 04 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số ấn bản 23
Chỉ số phân loại 448.24
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Leenhardt, Roger.
Xác định tư cách tác giả auteur
245 10 - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính En Français :
Thông tin trách nhiệm Roger LEENHARDT.
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) deuxième partie /
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Paris:
Tên nhà xuất bản, phát hành Hachette,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 1970.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 253 p. :
Khổ 25 cm.
Các đặc điểm vật lý khác ill.;
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung Biếu tặng
653 0# - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Langue française.
653 0# - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Enseignement et apprentissage.
653 0# - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Pháp.
653 0# - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Giảng dạy.
653 0# - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Học tập.
700 1# - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Dạng đầy đủ hơn của tên JEZÉQUEL, Sidney.
Xác minh tư cách của tác giả auteur
911 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
Meeting name or jurisdiction name as entry element ngân
912 ## - Kiểm tra tổng thể biểu ghi
Tên người kiểm tra tổng thể biểu ghi tult
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) 3. Sách
ĐKCB
Ghi chú Cập nhật lần cuối Không cho mượn Mã bộ sưu tập Ngày áp dụng giá thay thế Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Trạng thái hư hỏng Thư viện hiện tại Kiểu tài liệu Kho tài liệu Thư viện sở hữu Nguồn phân loại Ngày bổ sung Đăng ký cá biệt
Gốc 2017-02-24Cho mượnTiếng Pháp2017-02-24Sẵn sàngSẵn sàngSẵn sàngTrung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp3. SáchTT Học liệu - Khoa Pháp_Tầng 1Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp 2017-02-24F.06631
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714