GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Đặc điểm thuật ngữ kiểm toán tiếng Đức và cách chuyển dịch thuật ngữ kiểm toán tiếng Đức sang tiếng Việt : (Biểu ghi số 2234)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01856nam a2200409 p 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển vtls000086882
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển VRT
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20170917130645.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 101207 000 0 eng d
035 ## - Số quản lý của hệ thống
Số điều khiển hệ thống VNU070097553
039 #9 - Cấp mô tả thư mục và chi tiết về mã hóa
Cấp của các quy tắc trong mô tả thư mục 201406261528
Cấp của nỗ lực cho việc ấn định điểm truy cập không theo chuẩn đề mục chủ đề bactt
-- 201012071025
-- VLOAD
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
044 ## - Quốc gia xuất bản/cấp phát mã số thực thể
Quốc gia xuất bản/cấp phát mã số thực thể VN
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 438
090 ## - Số định danh cục bộ
Số định dạng cục bộ 438
In chỉ số xếp giá, cutter LE-A 2003
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Lê, Hoài Ân
245 10 - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Đặc điểm thuật ngữ kiểm toán tiếng Đức và cách chuyển dịch thuật ngữ kiểm toán tiếng Đức sang tiếng Việt :
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) Luận văn ThS Ngôn ngữ học: 05.04.08 /
Thông tin trách nhiệm Lê Hoài Ân ; Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Hồng Cổn
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H. :
Tên nhà xuất bản, phát hành Trường ĐHKHXH&NV,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2003
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 185 tr.
502 ## - Ghi chú nghị luận
Ghi chú nghị luận Luận văn ThS. Lý luận ngôn ngữ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Nêu cơ sở lý luận chung về thuật ngữ và tình hình nghiên cứu thuật ngữ kiểm toán trong tiếng Đức và tiếng Việt. Nghiên cứu đặc điểm ngữ pháp (về đặc điểm cấu tạo, đặc điểm từ loại) và đặc điểm ngữ nghĩa của thuật ngữ kiểm toán tiếng Đức về kinh
653 ## - Từ khóa của ngôn ngữ gốc
Từ khóa của ngôn ngữ gốc Dịch thuật
653 ## - Từ khóa của ngôn ngữ gốc
Từ khóa của ngôn ngữ gốc Kiểm toán
653 ## - Từ khóa của ngôn ngữ gốc
Từ khóa của ngôn ngữ gốc Thuật ngữ
653 ## - Từ khóa của ngôn ngữ gốc
Từ khóa của ngôn ngữ gốc Tiếng Đức
700 1# - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Nguyễn, Hồng Cổn,
Ngày tháng đi theo tên (năm sinh, năm mất) 1956-,
Thuật ngữ liên quan Người hướng dẫn
911 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-CONFERENCE OR MEETING NAME [LOCAL, CANADA]
Meeting name or jurisdiction name as entry element DHNN_SDH
912 ## - Kiểm tra tổng thể biểu ghi
Tên người kiểm tra tổng thể biểu ghi Hoàng Thị Hoà
913 1# -
-- Hoàng Yến
925 ## -
-- G
926 ## -
-- 0
927 ## -
-- LA
949 ## - Thông tin nội bộ (OCLC)
-- VIRTUAITEM
-- 80001
-- 1
-- 1
6 V-L41/00005
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a VIRTUA
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a VTLSSORT0080*0350*0410*0440*0820*0900*1000*2450*2600*3000*5020*5200*6530*6531*6532*6533*7000*9000*9110*9120*9130*9250*9260*9270*9490*9991
ĐKCB
Trạng thái mất tài liệu Đăng ký cá biệt Trạng thái hư hỏng Mã bộ sưu tập Kiểu tài liệu Kho tài liệu Không cho mượn Thư viện hiện tại Ký hiệu phân loại Nguồn phân loại Ngày áp dụng giá thay thế Loại khỏi lưu thông Ngày bổ sung Cập nhật lần cuối Thư viện sở hữu
Sẵn sàngV-L41/00005Sẵn sàngTiếng Việt7. TL Nội sinh (Khóa luận, Luận văn, Luận án, NCKH) Cho mượnTrung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp438 2014-07-21Sẵn sàng2014-07-212014-07-21Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714