GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian: 8:00 - 17:00
 (Phục vụ cả buổi trưa)
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Đặc trưng của tính chất (DNDZ) trong lớp các không gian Frechet phân bậc : (Biểu ghi số 2263)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01577nam a2200385 p 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển vtls000086911
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển VRT
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20170917130647.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 101207 000 0 eng d
035 ## - Số quản lý của hệ thống
Số điều khiển hệ thống VNU070097583
039 #9 - Cấp mô tả thư mục và chi tiết về mã hóa
-- 201012071026
-- VLOAD
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
044 ## - Quốc gia xuất bản/cấp phát mã số thực thể
Quốc gia xuất bản/cấp phát mã số thực thể VN
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 515
090 ## - Số định danh cục bộ
Số định dạng cục bộ 515
In chỉ số xếp giá, cutter LE-Y 2000
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Lê, Thị Bạch Yến
245 10 - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Đặc trưng của tính chất (DNDZ) trong lớp các không gian Frechet phân bậc :
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) Luận văn ThS Toán học: 1.01.01 /
Thông tin trách nhiệm Lê Thị Bạch Yến ; Nghd. : PGS.TSKH. Lê Mậu Hải
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H. :
Tên nhà xuất bản, phát hành Trường Đại học Sư phạm Hà Nội,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2000
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 50 tr.
502 ## - Ghi chú nghị luận
Ghi chú nghị luận Luận văn ThS. Toán giải tích: 1.01.01 -- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2000
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Trình bày những kiến thức về lý thuyết không gian lồi địa phương, các dạng tôpô trên không gian đối ngẫu của không gian lồi địa phương, không gian Frechet, giới hạn xạ ảnh, tích tensor, không gian hạch, không gian dãy và một số khái niệm về hàm
653 ## - Từ khóa của ngôn ngữ gốc
Từ khóa của ngôn ngữ gốc Không gian Frechet phân bậc
653 ## - Từ khóa của ngôn ngữ gốc
Từ khóa của ngôn ngữ gốc Không gian Frechet
653 ## - Từ khóa của ngôn ngữ gốc
Từ khóa của ngôn ngữ gốc Toán giải tích
653 ## - Từ khóa của ngôn ngữ gốc
Từ khóa của ngôn ngữ gốc Toán học
700 1# - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Lê, Mậu Hải,
Thuật ngữ liên quan Người hướng dẫn
911 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-CONFERENCE OR MEETING NAME [LOCAL, CANADA]
Meeting name or jurisdiction name as entry element DHNN_SDH
912 ## - Kiểm tra tổng thể biểu ghi
Tên người kiểm tra tổng thể biểu ghi Hoàng Thị Hoà
913 1# -
-- Hoàng Yến
925 ## -
-- G
926 ## -
-- 0
927 ## -
-- LA
949 ## - Thông tin nội bộ (OCLC)
-- VIRTUAITEM
-- 80001
-- 1
-- 1
6 V-L41/00007
ĐKCB
Nguồn phân loại Trạng thái mất tài liệu Cập nhật lần cuối Thư viện sở hữu Đăng ký cá biệt Kiểu tài liệu Thư viện hiện tại Ký hiệu phân loại Ngày bổ sung Kho tài liệu Loại khỏi lưu thông Mã bộ sưu tập Không cho mượn Ngày áp dụng giá thay thế Trạng thái hư hỏng
 Sẵn sàng2014-07-21Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa PhápV-L41/000077. TL Nội sinh (Khóa luận, Luận văn, Luận án, NCKH)Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp5152014-07-21 Sẵn sàngTiếng ViệtCho mượn2014-07-21Sẵn sàng
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714