GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian:
  Sáng: 8:00 - 12:00
  Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

A critical discourse analysis of globalization discourse = (Biểu ghi số 3092)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01541nam a2200397 p 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển vtls000092758
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển VRT
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20170917130717.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 101207 000 0 eng d
035 ## - Số quản lý của hệ thống
Số điều khiển hệ thống VNU080103498
039 #9 - Cấp mô tả thư mục và chi tiết về mã hóa
-- 201012071210
-- VLOAD
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
044 ## - Quốc gia xuất bản/cấp phát mã số thực thể
Quốc gia xuất bản/cấp phát mã số thực thể VN
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 420.1
090 ## - Số định danh cục bộ
Số định dạng cục bộ 420.1
In chỉ số xếp giá, cutter ĐA-N 2007
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Đặng, Thị Mai Nga
245 12 - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính A critical discourse analysis of globalization discourse =
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) Phân tích diễn ngôn phê phán về diễn ngôn toàn cầu hóa. M.A Thesis Linguistics: 60.22.15 /
Thông tin trách nhiệm Đặng Thị Mai Nga ; Supervisor : Assoc.Prof. Nguyễn Hoà
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H. :
Tên nhà xuất bản, phát hành College of Foreign Languages,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2007
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 44 p.
502 ## - Ghi chú nghị luận
Ghi chú nghị luận M.A. Thesis English Linguistics--College of Foreign Language. Vietnam National University, Hanoi, 2007
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... This thesis aims at exploring ideological power relations of globalization discourse in which it focuses on the speech ‘The Backlash against Globalization’ of WTO’ s Director-General Mike Moore based on one of the (Discourse Analysis) DA approac
653 ## - Từ khóa của ngôn ngữ gốc
Từ khóa của ngôn ngữ gốc Ngữ pháp
653 ## - Từ khóa của ngôn ngữ gốc
Từ khóa của ngôn ngữ gốc Phân tích diễn ngôn
653 ## - Từ khóa của ngôn ngữ gốc
Từ khóa của ngôn ngữ gốc Tiếng Anh
653 ## - Từ khóa của ngôn ngữ gốc
Từ khóa của ngôn ngữ gốc Toàn cầu hoá
700 1# - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Nguyễn, Hoà,
Thuật ngữ liên quan Supervisor
911 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-CONFERENCE OR MEETING NAME [LOCAL, CANADA]
Meeting name or jurisdiction name as entry element DHNN_SDH
912 ## - Kiểm tra tổng thể biểu ghi
Tên người kiểm tra tổng thể biểu ghi Hoàng Thị Hoà
913 1# -
-- Lê Thị Hải Anh
925 ## -
-- G
926 ## -
-- 0
927 ## -
-- LA
949 ## - Thông tin nội bộ (OCLC)
-- VIRTUAITEM
-- 80001
-- 1
-- 1
6 A-L41/00950
949 ## - Thông tin nội bộ (OCLC)
-- VIRTUAITEM
-- 80001
-- 1
-- 1
6 A-L41/00951
ĐKCB
Thư viện hiện tại Trạng thái mất tài liệu Không cho mượn Ngày áp dụng giá thay thế Cập nhật lần cuối Nguồn phân loại Đăng ký cá biệt Kho tài liệu Ngày bổ sung Thư viện sở hữu Kiểu tài liệu Mã bộ sưu tập Trạng thái hư hỏng Ký hiệu phân loại Loại khỏi lưu thông
Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa PhápSẵn sàngCho mượn2014-07-212014-07-21 A-L41/00950 2014-07-21Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp7. TL Nội sinh (Khóa luận, Luận văn, Luận án, NCKH)Tiếng AnhSẵn sàng420.1Sẵn sàng
Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa PhápSẵn sàngCho mượn2014-07-212014-07-21 A-L41/00951 2014-07-21Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp7. TL Nội sinh (Khóa luận, Luận văn, Luận án, NCKH)Tiếng AnhSẵn sàng420.1Sẵn sàng
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714