GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Le dialogue dans le roman : (Biểu ghi số 3237)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01064nam a2200349 p 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển vtls000093464
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển VRT
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20170917130724.0
035 ## - Số quản lý của hệ thống
Số điều khiển hệ thống VNU080104218
039 #9 - Cấp mô tả thư mục và chi tiết về mã hóa
-- 201012071221
-- VLOAD
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng fre
044 ## - Quốc gia xuất bản/cấp phát mã số thực thể
Quốc gia xuất bản/cấp phát mã số thực thể FR
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 809.392 6
090 ## - Số định danh cục bộ
Số định dạng cục bộ 809.3
In chỉ số xếp giá, cutter RUL 2001
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Rullier-Theuret, Françoise
Ngày tháng của tác phẩm 1953-...
245 13 - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Le dialogue dans le roman :
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) Texte imprimé /
Thông tin trách nhiệm Françoise Rullier-Theuret
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Paris :
Tên nhà xuất bản, phát hành Hachette,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2001
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 128 p.
Khổ 19 cm
505 ## - Ghi chú về nội dung một cách có khuôn dạng
Ghi chú về nội dung một cách có khuôn dạng Introduction -- Regard historique sur le dialogue dans le roman -- Dialogue et narration -- Dialogue et énonciation -- Dialogue et mimésis de l'oral
653 ## - Từ khóa của ngôn ngữ gốc
Từ khóa của ngôn ngữ gốc Nghiên cứu văn học
653 ## - Từ khóa của ngôn ngữ gốc
Từ khóa của ngôn ngữ gốc Tiểu thuyết
911 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-CONFERENCE OR MEETING NAME [LOCAL, CANADA]
Meeting name or jurisdiction name as entry element DHNN_SDH
912 ## - Kiểm tra tổng thể biểu ghi
Tên người kiểm tra tổng thể biểu ghi Hoàng Thị Hoà
913 ## -
-- Hoàng Yến
925 ## -
-- G
926 ## -
-- 0
927 ## -
-- SH
949 ## - Thông tin nội bộ (OCLC)
-- VIRTUAITEM
-- 80001
-- 1
-- 1
6 P-D41/00554
949 ## - Thông tin nội bộ (OCLC)
-- VIRTUAITEM
-- 80001
-- 1
-- 1
6 P-D41/00555
949 ## - Thông tin nội bộ (OCLC)
-- VIRTUAITEM
-- 80001
-- 1
-- 1
6 P-D41/00556
ĐKCB
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Ngày bổ sung Trạng thái hư hỏng Cập nhật lần cuối Mã bộ sưu tập Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kiểu tài liệu Ngày áp dụng giá thay thế Nguồn phân loại Đăng ký cá biệt Kho tài liệu Ký hiệu phân loại
Sẵn sàngSẵn sàng2014-07-21Sẵn sàng2014-07-21Tiếng PhápCho mượnTrung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa PhápTrung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp3. Sách2014-07-21 P-D41/00554TT Học liệu - Khoa Pháp_Tầng 1809.392 6
Sẵn sàngSẵn sàng2014-07-21Sẵn sàng2014-07-21Tiếng PhápCho mượnTrung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa PhápTrung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp3. Sách2014-07-21 P-D41/00555TT Học liệu - Khoa Pháp_Tầng 1809.392 6
Sẵn sàngSẵn sàng2014-07-21Sẵn sàng2014-07-21Tiếng PhápCho mượnTrung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa PhápTrung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp3. Sách2014-07-21 P-D41/00556TT Học liệu - Khoa Pháp_Tầng 1809.392 6
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714