GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian: 8:00 - 17:00
 (Phục vụ cả buổi trưa)
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Intégrer l'internet dans l'enseignement du Francais: vers une autonomie des apprenants. Diplôme Master 2 en Science de l'éducation / (Biểu ghi số 3393)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01238nam a2200385 p 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển vtls000094602
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển VRT
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20170917130729.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 101207 000 0 eng d
035 ## - Số quản lý của hệ thống
Số điều khiển hệ thống VNU080105373
039 #9 - Cấp mô tả thư mục và chi tiết về mã hóa
-- 201012071239
-- VLOAD
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng fre
044 ## - Quốc gia xuất bản/cấp phát mã số thực thể
Quốc gia xuất bản/cấp phát mã số thực thể VN
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 445
090 ## - Số định danh cục bộ
Số định dạng cục bộ 445
In chỉ số xếp giá, cutter NG-T 2007
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Nguyễn, Văn Toàn
245 10 - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Intégrer l'internet dans l'enseignement du Francais: vers une autonomie des apprenants. Diplôme Master 2 en Science de l'éducation /
Thông tin trách nhiệm Nguyễn Văn Toàn ; Directeur : Dr. Vi Văn Đính
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H. :
Tên nhà xuất bản, phát hành École Supérieure de Langues Étrangères,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2007
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 95 p.
502 ## - Ghi chú nghị luận
Ghi chú nghị luận Diplôme Master Didactique -- École Supérieure de Langues Étrangères. Université Nationale de Hanoi, 2007
653 ## - Từ khóa của ngôn ngữ gốc
Từ khóa của ngôn ngữ gốc Internet
653 ## - Từ khóa của ngôn ngữ gốc
Từ khóa của ngôn ngữ gốc Phương pháp giảng dạy
653 ## - Từ khóa của ngôn ngữ gốc
Từ khóa của ngôn ngữ gốc Tiếng Pháp
653 ## - Từ khóa của ngôn ngữ gốc
Từ khóa của ngôn ngữ gốc Từ vựng
700 1# - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Vi, Văn Đính,
Thuật ngữ liên quan directeur
911 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-CONFERENCE OR MEETING NAME [LOCAL, CANADA]
Meeting name or jurisdiction name as entry element DHNN_SDH
912 ## - Kiểm tra tổng thể biểu ghi
Tên người kiểm tra tổng thể biểu ghi Hoàng Yến
913 1# -
-- Hoàng Thị Hòa
925 ## -
-- G
926 ## -
-- 0
927 ## -
-- LA
949 ## - Thông tin nội bộ (OCLC)
-- VIRTUAITEM
-- 80001
-- 1
-- 1
6 P-L41/00175
949 ## - Thông tin nội bộ (OCLC)
-- VIRTUAITEM
-- 80001
-- 1
-- 1
6 P-L41/00176
ĐKCB
Kho tài liệu Ngày bổ sung Trạng thái mất tài liệu Không cho mượn Mã bộ sưu tập Cập nhật lần cuối Trạng thái hư hỏng Loại khỏi lưu thông Ngày áp dụng giá thay thế Thư viện sở hữu Kiểu tài liệu Thư viện hiện tại Nguồn phân loại Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt
TT Học liệu - Khoa Pháp_Tầng 12014-07-21Sẵn sàngCho mượnTiếng Pháp2014-07-21Sẵn sàngSẵn sàng2014-07-21Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp7. TL Nội sinh (Khóa luận, Luận văn, Luận án, NCKH)Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp 445P-L41/00175
TT Học liệu - Khoa Pháp_Tầng 12014-07-21Sẵn sàngCho mượnTiếng Pháp2014-07-21Sẵn sàngSẵn sàng2014-07-21Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp7. TL Nội sinh (Khóa luận, Luận văn, Luận án, NCKH)Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp 445P-L41/00176
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714