GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian:
  Sáng: 8:00 - 12:00
  Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

A study on the English - Vietnamese translation of the mathematical puzzles for National team of maths at Vinhphuc Gifted Secondary School = (Biểu ghi số 4878)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 02203nam a2200325 p 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển VNU110127191
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20170917130830.0
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
044 ## - Quốc gia xuất bản/cấp phát mã số thực thể
Quốc gia xuất bản/cấp phát mã số thực thể VN
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 428
Chỉ số ấn bản 14
090 ## - Số định danh cục bộ
Số định dạng cục bộ 428
In chỉ số xếp giá, cutter LE-L 2009
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Lê, Thị Liên
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính A study on the English - Vietnamese translation of the mathematical puzzles for National team of maths at Vinhphuc Gifted Secondary School =
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) Nghiên cứu cách dịch Anh - Việt các bài toán dùng cho học sinh đội tuyển toán quốc gia trường THPT chuyên Vĩnh Phúc. M.A Thesis Linguistics: 60 22 15 /
Thông tin trách nhiệm Lê Thị Liên ; Supervisor : Assoc.Prof.Dr. Lê Hùng Tiến
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H. :
Tên nhà xuất bản, phát hành University of Languages and International Studies,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2009
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 35 p. +
Tư liệu đi kèm CD-ROM
502 ## - Ghi chú nghị luận
Ghi chú nghị luận M.A. Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2009
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... This thesis focuses on the English- Vietnamese translation of international mathematical problems. Specifically, it is more concerned with the translation of some typical syntactic and lexical features in English texts, that is relative clauses, -ed participle clauses and mathematical terminologies. The study commences with the theoretical background which elaborates on the notion of translation, translation equivalence as well as translation methods and procedures. Simultaneously, characteristics of mathematical texts such as terminologies, relative clauses, -ed participle clauses and passive structures are discussed in detail. A detailed investigation and examination of the translation of the mathematics terminologies and relative clauses, -ed participle clauses and passive structures is carried out, from which the translation procedures are extracted. Implication for English- Vietnamese translation of mathematical problems is given based on the result of the study.
653 ## - Từ khóa của ngôn ngữ gốc
Từ khóa của ngôn ngữ gốc Bài toán
653 ## - Từ khóa của ngôn ngữ gốc
Từ khóa của ngôn ngữ gốc Phiên dịch
653 ## - Từ khóa của ngôn ngữ gốc
Từ khóa của ngôn ngữ gốc Tiếng Anh
653 ## - Từ khóa của ngôn ngữ gốc
Từ khóa của ngôn ngữ gốc Tiếng Việt
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Lê, Hùng Tiến,
Thuật ngữ liên quan Supervisor
913 ## -
-- Trịnh Thị Bắc
911 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-CONFERENCE OR MEETING NAME [LOCAL, CANADA]
Meeting name or jurisdiction name as entry element DHNN_SDH
912 ## - Kiểm tra tổng thể biểu ghi
Tên người kiểm tra tổng thể biểu ghi Hoàng Yến
925 ## -
-- G
926 ## -
-- 0
927 ## -
-- LA
ĐKCB
Mã bộ sưu tập Loại khỏi lưu thông Nguồn phân loại Đăng ký cá biệt Thư viện hiện tại Ngày bổ sung Ký hiệu phân loại Trạng thái mất tài liệu Kho tài liệu Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Cập nhật lần cuối Không cho mượn Thư viện sở hữu Trạng thái hư hỏng
Tiếng AnhSẵn sàng A-L41/01836Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp2014-08-19428Sẵn sàng 2014-08-197. TL Nội sinh (Khóa luận, Luận văn, Luận án, NCKH)2014-08-19Cho mượnTrung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa PhápSẵn sàng
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714