GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian:
  Sáng: 8:00 - 12:00
  Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Thư viện

[Đăng ngày: 08/09/2014]

I. THÔNG TIN CHUNG

1.Địa chỉ

Tầng  2—  Nhà  C3  -Khu  công  trình khoa Pháp

2. Thẻ và việc sử dụng tài liệu
       Thẻ Sinh viên đồng thời là thẻ bạn đọc của Trung tâm Công nghệ Thông tin - Truyền thông và Học liệu. Tuy nhiên, sinh viên cần phải đăng ký với Trung tâm trước khi có thể sử dụng tài liệu và dịch vụ của Trung tâm. Sinh viên có thể đăng ký theo lớp hoặc trực tiếp đem Thẻ Sinh viên đến đăng ký tại
Trung tâm.

3. Trung tâm Thông tin Thư viện của Đại học Quốc gia Hà Nội
      Ngoài  sử  dụng  dịch  vụ  tại  Trung tâm Công nghệ Thông tin - Truyền thông và Học liệu,  sinh  viên,  học  sinh Đại  học  Ngoại  ngữ  được  khuyến  khích  đọc  và  tra  cứu  tài  liệu  tại Phòng  đọc  Ngoại  ngữ,  Nhà  A2,  Giảng  đường  ĐHNN  và  các  dịch  vụ khác do Trung tâm Thông tin Thư viện của Đại học Quốc gia Hà Nội

      Trung tâm Công nghệ Thông tin - Truyền thông và Học liệu là thư viện chuyên ngành về ngoại ngữ có sứ  mệnh  phục  vụ  hoạt  động  nghiên  cứu,  giảng dạy  và  học  tập  của giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, sinh viên đại học và học  sinh  phổ  thông  chuyên  ngữ  của  Trường  Đại  học  Ngoại  ngữ-Đại học Quốc gia Hà Nội.

4.Thông tin liên hệ

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG VÀ HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN.

Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp

Điện thoại 1: 024.66808743

Điện thoại 2: 024.66808714

Email: tthoclieu@gmail.com

Website: http://lib.ulis.vnu.edu.vn/

Thời gian phục vụ

Sáng thứ Hai -  sáng thứ Sáu hàng tuần, sáng từ 8:00 -12:00, chiều: 13:00 -17:00. Chiều thứ Sáu làm nghiệp vụ. Nghỉ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ

II. NGUỒN LỰC THÔNG TIN

   Trung tâm Công nghệ Thông tin - Truyền thông và Học liệu là thư viện chuyên ngành về ngoại ngữ có sứ  mệnh  phục  vụ  hoạt  động  nghiên  cứu,  giảng  dạy  và  học  tập  của giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, sinh viên đại học và học  sinh  phổ  thông  chuyên  ngữ  của  Trường  Đại  học  Ngoại  ngữ-Đại học Quốc gia Hà Nội.
     Trung tâm Công nghệ Thông tin - Truyền thông và Học liệu  hiện  đang  lưu  giữ  một  bộ  sưu  tập  các  tài liệu chuyên ngành ngoại ngữ và ngôn ngữ ứng dụng với hơn 50,000 bản sách và tài liệu nghe nhìn ở tám ngôn ngữ khác nhau, chia làm hai  kho  tại  nhà  B3  và  C3  (Khoa  Pháp).  Các  tài  liệu  được  sử  dụng nhiều bao gồm các sách về thực hành tiếng (nghe, nói, đọc, viết), lý thuyết  tiếng  (ngữ  âm,  từ  vựng,  ngữ  pháp),  sách  luyện  thi,  chuẩn đầu ra, sách  văn học, lịch sử đất nước học, sách tham khảo, tạp chí khoa học,…
      Trung tâm Công nghệ Thông tin - Truyền thông và Học liệu  cũng  là  nơi  lưu  giữ  luận  án  tiến  sĩ,  luận văn  thạc  sỹ  và  khóa  luận  tốt  nghiệp  và  các  công  trình  nghiên  cứu khoa  học  của  các  thế  hệ  giảng  viên,  nghiên  cứu  sinh,  học  viên  cao học và sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ.
      Ngoài ra, Trung tâm Công nghệ Thông tin - Truyền thông và Học liệu còn hỗ trợ truy cập tới các cơ sở dữ liệu tóm tắt và toàn văn sách, báo, tạp chí và đa phương tiện do Trung  tâm  Thông  tin  Thư  viện  Đại  học  Quốc  gia  Hà  Nội  và  các  đối tác của Trung tâm cung cấp.
      Hiện  tại,  Trung  tâm  được  nhà  trường  đầu  tư  trang  bị  phần mềm  Quản  trị  Thư  viện  tích  hợp  KOHA.  Phần  mềm  dự  kiến  sẽ  đưa vào  hoạt  động  vào  tháng  9/2014,  cho  phép  sinh  viên  đăng  ký  sử dụng.

III. SẢN PHẨM DỊCH VỤ

  • Trung tâm Công nghệ Thông tin - Truyền thông và Học liệu hiện cung cấp các dịch vụ sau:
  • Dịch  vụ  cho  mượn  tài  liệu  về  nhà:  Số  lượng  mượn  không  quá  4 quyển/lần. Thời gian mượn tài liệu về nhà là 7 ngày. Bạn đọc có thể trả sách sớm và nhờ người khác trả hộ.
  • Dịch  vụ  đọc  tài  liệu  tại  chỗ:  Áp  dụng  đối  với  luận  văn,  luận  án, khoá luận tốt nghiệp, nghiên cứu khoa học và các tài liệu có ghi chú trên trang bìa không được mượn về nhà.
  • Dịch vụ tìm kiếm tài liệu theo yêu cầu (có thu phí theo từng chủ đề và yêu cầu cụ thể); sao chụp tài liệu, giáo trình theo nhu cầu của các khoa đào tạo và của bạn đọc.
  • Bán các tài liệu chuyên ngành. Nhận  in  mầu,  in  đen  trắng,  scan  tài  liệu,  ghi  băng,  đĩa  DVD,CDROM.

 

 

 

ĐĂNG NHẬP

LIÊN KẾT NGOÀI

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714