GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian:
  Sáng: 8:00 - 12:00
  Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Danh mục chủ đề

[Đăng ngày: 12/09/2016]

TRUNG TÂM HỌC LIỆU XIN GIỚI THIỆU TỚI BẠN ĐỌC CHỦ YẾU LÀ HỌC VIÊN CAO HỌC, NGHIÊN CỨU SINH DANH MỤC TÀI LIỆU CẦN THIẾT

BẠN ĐỌC CÓ THỂ TRA CỨU DANH MỤC CHỦ ĐỀ , DANH MỤC TÀI LIỆU HỌC TẠI ĐÂY

 HOẶC TRA CỨU TÀI LIỆU Ở WEBSITE : http://lib.ulis.vnu.edu.vn/

STT

SUBJECTS

CODES

1.                           

Curriculum and Materials Development

ENG6006

2.                           

Principles of English Language Teaching

ENG6018

3.                           

Psychology for Language Teaching

ENG6010

4.                           

Content and Language Integrated Learning

ENG6030

5.                           

Language Testing and Assessment

ENG6204

6.                           

Language Policy and Enactment

ENG6023

7.                           

Technology in Language Teaching

ENG6011

8.                           

Approaches to Discourse Analysis

ENG6008

9.                           

Inter-Cultural Communication

ENG6033

10.                       

Cross-Cultural Communication

ENG6007

11.                       

Pragmatics

ENG6205

12.                       

Language, Culture and Society

ENG6014

13.                       

World Englishes

ENG6025

14.                       

Theoretical Grammar and Discourse

ENG6202

15.                       

An introduction to Functional Grammar

ENG6204

16.                       

Contrastive Analysis

ENG6015

17.                       

Principles of Phonetics and Phonology

ENG6010

18.                       

English Semantics

ENG6004

 

 

ĐĂNG NHẬP

LIÊN KẾT NGOÀI

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714