GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian: 8:00 - 17:00
 (Phục vụ cả buổi trưa)
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Mượn sách

[Đăng ngày: 09/09/2014]

Trung tâm Học liệu hiện cung cấp các dịch vụ sau:

  • Dịch  vụ  cho  mượn  tài  liệu  về  nhà:  Số  lượng  mượn  không  quá  4quyển/lần. Thời gian mượn tài liệu về nhà là 7 ngày. Bạn đọc có thể trả sách sớm và nhờ người khác trả hộ.
  • Dịch  vụ  đọc  tài  liệu  tại  chỗ:  Áp  dụng  đối  với  luận  văn,  luận  án,khoá luận tốt nghiệp, nghiên cứu khoa học và các tài liệu có ghi chú trên trang bìa không được mượn về nhà.
  • Dịch vụ tìm kiếm tài liệu theo yêu cầu (có thu phí theo từng chủđề và yêu cầu cụ thể); sao chụp tài liệu, giáo trình theo nhu cầu của các khoa đào tạo và của bạn đọc.
  • Bán các tài liệu chuyên ngành.
  • Nhận  in  mầu,  in  đen  trắng,  scan  tài  liệu,  ghi  băng,  đĩa  DVD,CDRom.
  • Chụp ảnh lấy ngay và làm các công việc về ảnh.
  • Đóng sách, luận văn- luận án. Đóng gáy xoắn, mạ chữ vàng.

ĐĂNG NHẬP

LIÊN KẾT NGOÀI

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714