GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian: 8:00 - 17:00
 (Phục vụ cả buổi trưa)
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Giới thiệu 04 cuốn sách về kỹ năng đọc tiếng Anh

[Đăng ngày: 09/04/2018]

Giới thiệu 04 cuốn sách về kỹ năng đọc tiếng Anh

Trong chuyên mục “Sách hay hàng tuần” kỳ này, Bộ phận Học liệu thuộc Trung tâm CNTT-TT&HL trân trọng giới thiệu tới bạn đọc 04 cuốn sách về kỹ năng đọc tiếng Anh. Đây là nguồn tư liệu tham khảo, tài liệu học tập và giảng dạy hữu ích cho các thầy cô, sinh viên.

Bạn đọc quan tâm có thể  đến Bộ phận Học liệu ( Tầng 2 – nhà C3, CT Khoa Pháp) để được phục vụ. Dưới đây là một số thông tin vế 05 cuốn sách này:

1. Active Skills for Reading: Book 1

Front Cover

 

Table of Contents

 1. Unit 1: Our Changing Diet

 2. Unit 2: Inventions

 3. Unit 3: Studying Abroad

 4. Unit 4: Money and Budgets

 5. Unit 5: Our Modern Lifestyle

 6. Unit 6: The Olympics

 7. Unit 7: Human Achievements

 8. Unit 8: Language and Communication

 9. Unit 9: Festivals and celebrations

 10. Unit 10: Growing Older

 11. Unit 11: Look into the Future

 12. Unit 12: Folk Tales and Hoaxes

Tác giả: Neil J. Anderson

Nhà xuất bản:   Thomson Heinle

Năm xuất bản: 2007

ISBN: 9781424001866

Đăng kí cá biệt : E.08186

Phân loại : 428.4

ACTIVE Skills for Reading uses thematically organized non-fiction reading passages to teach reading comprehension and vocabulary skills. Written by reading specialist Neil J. Anderson, this innovative series uses an ACTIVE reading methodology to help learners become more confident, independent, and active readers.

2. Active Skills for Reading: Book 2

Front Cover   

Table of Contents

 1. Unit 1: Exam Time

 2. Unit 2: Going Abroad

 3. Unit 3: Movie Makers

 4. Unit 4: Sport Heroes

 5. Unit 5: The Amazing Human Body

 6. Unit 6: Leisure and Hobbies

 7. Unit 7: A World of Music

 8. Unit 8: Career Paths

 9. Unit 9: The Story of Chocolate

 10. Unit 10: The Secrets of Advertising

 11. Unit 11: Eating for Health

 12. Unit 12: Saving the Enviroment

 

Tác giả :   Neil J. Anderson

Nhà xuất bản:  Thomson Heinle

Năm xuất bản: 2007

ISBN: 9781424002085

Đăng ký cá biệt: E.08187

Phân loại : 428.4

ACTIVE Skills for Reading uses thematically organized non-fiction reading passages to teach reading comprehension and vocabulary skills. Written by reading specialist Neil J. Anderson, this innovative series uses an ACTIVE reading methodology to help learners become more confident, independent, and active readers.

3. Active Skills for Reading: Book 3

 

Front Cover     

Table of Contents

 1. Unit 1: Travel

 2. Unit 2: Fashion

 3. Unit 3: Disappearing Animals

 4. Unit 4: Big Money

 5. Unit 5: Cultural Events

 6. Unit 6: It’s a Mystery

 7. Unit 7: Health

 8. Unit 8: Space and Flight

 9. Unit 9: The Changing Family

 10. Unit 10: Education

 11. Unit 11: The Mystery of Memory

 12. Unit 12: Art and Literature

Tác giả :   Neil J. Anderson

Nhà xuất bản:Thomson Heinle

Năm xuất bản: 2009

ISBN: 9781424002115

Đăng kí cá biệt: E.08188

Phân loại : 428.64

ACTIVE Skills for Reading uses thematically organized non-fiction reading passages to teach reading comprehension and vocabulary skills. Written by reading specialist Neil J. Anderson, this innovative series uses an ACTIVE reading methodology to help learners become more confident, independent, and active readers.


4.Active Skills for Reading: Book 4

Cover image of product

Table of Contents:

 1. Unit 1: Looking for Work

 2. Unit 2: Computer Culture

 3. Unit 3: Travel Adventures

 4. Unit 4: Haunted by the Past

 5. Unit 5: A Good Read

 6. Unit 6: A New Generation of Thinking

 7. Unit 7: It’s Dinner Time!

 8. Unit 8: Beyond Planet Earth

 9. Unit 9: Energy for Life

 10. Unit 10: Language and Life

 11. Unit 11: The Natural World

 12. Unit 12: Music: Influence and Innovation

 
Tác giả :  Neil J. Anderson

Nhà xuất bản: Thomson Heinle

Năm xuất bản: 2008

ISBN: 9781424002368

Đăng kí cá biệt: E.08189

 Phân loại : 428.24

ACTIVE Skills for Reading uses thematically organized non-fiction reading passages to teach reading comprehension and vocabulary skills. Written by reading specialist Neil J. Anderson, this innovative series uses an ACTIVE reading methodology to help learners become more confident, independent, and active readers.

 

ĐĂNG NHẬP

LIÊN KẾT NGOÀI

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714