GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian: 8:00 - 17:00
 (Phục vụ cả buổi trưa)
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Giới thiệu 05 cuốn sách tiếng Anh về phương pháp giảng dạy và nghiên cứu

[Đăng ngày: 30/04/2018]

Giới thiệu 05 cuốn sách tiếng Anh về phương pháp giảng dạy và nghiên cứu

Trong chuyên mục “Sách hay hàng tuần” kỳ này, Bộ phận Học liệu thuộc Trung tâm CNTT-TT&HL trân trọng giới thiệu tới bạn đọc 05 cuốn sách tiếng Anh về phương pháp giảng dạy và nghiên cứu. Đây đều là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích với những độc giả học, nghiên cứu, giảng dạy tiếng Anh.

Bạn đọc quan tâm có thể đến Bộ phận Học liệu ( Tầng 2 – nhà C3, CT Khoa Pháp) để được phục vụ. Dưới đây là một số thông tin vế 5 cuốn sách đó:

1.Blended learning : using technology in and beyond the language classroom /

Tác giả: Sharma, Pete; Barrett, Barney.

Nhà xuất bản:  Xuất bản: Oxford : Macmillan, 2007

Năm xuất bản: 2007

ISBN:9780230020832

Đăng kí cá biệt :A-D41/06022 -A-D41/06027

Phân loại : 418.00285 | 2 22

Chủ đề: Blended learning | Language and languages -- Computer-assisted instruction | Giảng dạy trực quan | Máy tính | Ngôn ngữ học ứng dụng | Trang Web

Nội dung:

Blended learning -- The Web: Using authentic materials -- ELT materials -- Electronic dictionaries -- Office software -- Interactive whiteboards -- Portable devices -- Computer-mediated communication -- Creating and using your own resources -- A

 

2. Learning teaching : the essential guide to English language teaching /

Tác giả: Scrivener, Jim.

 

Nhà xuất bản: :  Xuất bản: Oxford : Macmillan Education,

Năm xuất bản: 2011

ISBN: 9780230729841

Đăng ký cá biệt: E.08859

Nội dung: Learning Teaching is the essential guide for new teachers and is an invaluable resource for teacher training courses. It combines the basic principles of working in a language classroom with practical teaching advice, helping teachers plan and run successful activities, lessons and courses.

Key Features:Video footages of experienced teachers in action demonstrates common teaching techniques,Demonstrations of common teaching techniques such as error correction, giving instructions and eliciting,Updated material on technology covering the use of computers, interactive whiteboards and virtual learning environments

New sections on CLIL, young learners and teaching exam classes

 

3.Teaching languages to young learners /

Tác giả: Cameron, Lynne.Tác giả :Carolyn BarracloughMegan Roderick

Nhà xuất bản: Cambridge ; New York, NY : Cambridge University Press,

Năm xuất bản: 2001

ISBN:9780521774345

Đăng kí cá biệt: E.08892

Phân loại :

Nội dung:

Children learning a foreign language -- Taking a learning-centred perspective -- Piaget -- Vygotsky -- Bruner -- From learning to language learning -- Advantages to starting young with foreign languages -- The foreign language: describing the indivisible -- Summary of key learning principles -- Learning language through tasks and activities -- The task as an environment for learning -- Task demands -- Task support -- Balancing demands and support -- The importance of language learning goals -- Defining 'task' for young learner classrooms -- Stages in a classroom task -- Hani's Weekend: Possible preparation and follow-up activities -- Task-as-plan and task-in-action -- Learning the spoken language -- Learning the spoken language: guiding principles -- Discourse and discourse events -- Meaning first -- Analysis of a task-in-action -- Discourse skills development in childhood -- Effective support for children's foreign language discourse skills -- Short activities for learning the spoken language -- Supporting the spoken language with written language -- Using dialogues -- Learning words -- Vocabulary development in children's language learning -- Organisation of words in a language -- Learning and teaching vocabulary -- Children's vocabulary learning strategies -- Learning grammar -- A place for grammar? -- Different meanings of 'grammar' -- Development of the internal grammar -- A learning-centred approach to teaching grammar: background -- Principles for learning-centred grammar teaching.

Tóm tắt: This book develops readers' understanding of what happens in classrooms where children are being taught a foreign language. It will offer readers a framework to structure thinking about children's language training. The book gives practical advice on how to analyze and evaluate classroom activities, language use and language development.

4. Second language teaching & learning /

Tác giả: Nunan, David.

Nhà xuất bản:Boston, Mass. : Heinle & Heinle Publishers,

Năm xuất bản:1999

ISBN:9780838408384

Đăng kí cá biệt: E.08822

 Phân loại : 418.007

Chủ đề: Language acquisition | Second language acquisition | Language and languages -- Study and teaching | Second language acquisition | Language and languages -- Study and teaching

Nội dung:

The conceptual basis of second language teaching and learning -- The empirical basis of second language teaching and learning -- From the traditional to the contemporary in second language teaching and learning -- Focus on language -- Focus on the learner -- The learning process -- Listening -- Speaking -- Reading -- Writing.


5. Cooperative learning and second language teaching /

Tác giả: DaSilva Iddings, Ana Christina; Jacobs, George M; McCafferty, Steven G.

Nhà xuất bản:  Cambridge ; New York : Cambridge University Press

Năm xuất bản: 2006

ISBN:9780521844864

Đăng kí cá biệt :A-D41/06880- A-D41/06881

 Phân loại : 418.0071

Nội dung:

Part I. Cooperative learning and second language classrooms: Roots of cooperative learning in general education 9; Connections between cooperative learning and second language learning and Teaching 18; Issues in implementing cooperative learning 30 -- Part II. Teacher narratives: Cooperative learning in a multilingual kindergarten 55; Using cooperative learning with primary school students 74; Using cooperative learning to teach French at the secondary school level 92; Implementing cooperative learning with secondary school students 113; Integrating global education and cooperative learning in a university foreign language reading class 134; Teaching practicing and celebrating a cooperative learning model 153; conclusion 177, appendix-cooperative learning techniques and activities

 ĐĂNG NHẬP

LIÊN KẾT NGOÀI

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714