GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian: 8:00 - 17:00
 (Phục vụ cả buổi trưa)
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

THƯ MỤC TÀI LIỆU TIẾNG ANH CHỦ ĐỂ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

[Đăng ngày: 16/06/2018]

Chuyên mục giới thiệu sách kỳ này Bộ phận Học liêu thuộc Trung tâm CNTTTT& HL xin giới thiệu tới quý bạn đọc 05 cuốn sách hay phương pháp giảng dạy tiếng Anh. Cụ thể như sau:

1. Research methods for English studies

Bìa sách

Mục lục


 

 
Tác giả: : Gabriele Griffin  

Nhà xuất bản: Edinburgh University Press

Năm xuất bản: 2013

ISBN: 9780748683437

Đăng kí cá biệt : E.14400

Kí hiệu phân loại: 820.721

Nội dung:   With a revised Introduction and with all chapters revised to bring them completely up-to date, this new edition remains the leading guide to research methods for final-year undergraduates, postgraduates taking Masters degrees and PhDs students of 19th- and 20th-century Literary 


2. Research methods in language policy and planning

Bìa sách

Mục lục

     


 


 
 
 
Tác giả :  Francis M. Hult.;  David CasselsJohnson

 Nhà xuất bản: Wiley-Blackwell

Năm xuất bản: 2015

ISBN: 9781118308387

Đăng ký cá biệt: E.014432

Kí hiệu phân loại: 306.44/9

Nội dung: ach chapter is written by a leading language policy expert and provides a how-to guide to planning studies as well as gathering and analyzing data

3. Research methods in applied linguistics

Bìa sách

 

 Mục lục:

 

  

Tác giả :  ZoltánDörnyei

 Nhà xuất bản: Oxford University Press

Năm xuất bản: 2007

ISBN: 9780194422581

Đăng kí cá biệt: E.09206

Kí hiệu phân loại:418.0072

Nội dung: Practical, hands-on focus. Accessible style, even when discussing statistical methods. Integrated coverage of both qualitative and quantitative research. Pioneering discussion of mixed methods research in applied linguistics. Examples of how to report research results.


4. Second language research methods

Bìa sách


Mục lục

Tác giả :  Herbert W.Seliger; Elena Shohamy

Nhà xuất bản: Oxford University Press,

Năm xuất bản: 1989

ISBN: 9780194370677

Đăng kí cá biệt: E.09614

Kí hiệu phân loại: 401.93


5. The bibliography of marketing research methods


Bìa sách

 Tác giả :  John R.Dickinson

Nhà xuất bản:  Lexington Books

Năm xuất bản:  1990

ISBN: 0669216976.

Đăng kí cá biệt : E.14072

Kí hiệu phân loại: 016.6588/3

Chuyên mục giới thiệu sách kỳ này Bộ phận Học liêu thuộc Trung tâm CNTTTT& HL xin giới thiệu tới quý bạn đọc 05 cuốn sách hay phương pháp giảng dạy tiếng Anh. Cụ thể như sau:

ĐĂNG NHẬP

LIÊN KẾT NGOÀI

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714