GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian: 8:00 - 17:00
 (Phục vụ cả buổi trưa)
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Giới thiệu 05 cuốn sách nghiên cứu tiếng Anh

[Đăng ngày: 15/07/2018]

Trong chuyên mục “Sách hay hàng tuần” kỳ này, Bộ phận Học liệu thuộc Trung tâm CNTT-TT&HL trân trọng giới thiệu tới bạn đọc 05 cuốn sách nghiên cứu tiếng Anh. Đây là nguồn tư liệu tham khảo, tài liệu học tập và giảng dạy hữu ích cho các thầy cô, sinh viên.Bạn đọc quan tâm có thể  đến Bộ phận Học liệu ( Tầng 2 – nhà C3, CT Khoa Pháp) để được phục vụ. Dưới đây là một số thông tin vế 05 cuốn sách này:

27.The postgraduate research handbook : succeed with your MA, MPhil, EdD and PhD

 


Mục lục

Introduction - FIRST STAGE - Starting Research - Starting Your Own Postgraduate Research - Choosing the Right Research Degree - Choosing Your Supervisor - Writing a Research Proposal - SECOND STAGE - Getting Going: Supervisors, Methods and Time - Managing Your Supervisor - Managing the Balancing Act - Managing Your Time and Tasks - Your Learning as a Research Student - Research Questions and Methods - Carrying out a Literature Review - Choosing Appropriate Research Methodologies and Methods - THIRD STAGE - More Detailed Research Methods: Maintaining Momentum - Designing and Using Questionnaires - Action Research and Phenomenography - Qualitative Research Methods: Interviews, Focus Groups and Observation - Using grounded theory, case studies, journals and synectics - Research Methods for the Arts and Humanities - Being Organised: Planning to Undertake Your Research - FOURTH STAGE - Support , Progress and Analysis - Developing a Supportive Research Culture Locally and at a Distance - Problem-based Research and Problem Solving - Analysing Data and Thinking About Findings - Writing Transfer Documents and Progress Reports for MPhil and PhD Thesis - FINAL FIFTH STAGE - Writing Up: the Viva, Presentations and Afterwards - Writing Up: Definitions and Qualities of a Good MA, MPhil and PhD Thesis - Preparing Your Thesis - Preparing for and Undertaking your Viva - Presentations, Conferences and Publishing - Life after the Research – Index

Tác giả: Gina Wisker

Nhà xuất bản:   Palgrave

Năm xuất bản: 2001

ISBN: 0333747771

Đăng kí cá biệt : A-D41/06780

Kí hiệu phân loại: 001.42

Nội dung: Stage 1: Starting research -- Stage 2: Getting going – supervisors, methods and time -- Stage 3: More detailed research methods – maintaining momentum – Stage 4: Support, progress, analysis, writing up, the Viva, presentations and afterwards


28. Cross-cultural survey methodsMục lục:

Tác giả: Janet A. Harkness.

Nhà xuất bản:   John Wiley & Sons

Năm xuất bản: 2003

ISBN: 0471385263

Đăng kí cá biệt: A-D41/01131

Kí hiệu phân loại: 301.072

Nội dung: Part 1. Introduction: Comparative research – Part 2. Design and implementation: Questionaire design in comparative research – Questionaire translation – Communication and social cognition – Developing comparable questions in cross-national surve

29. Reading, insights and approaches


 


Mục lục:

 

Tác giả: Edward Mason Anthony, Jack C Richards

Nhà xuất bản:   Singapore University Press

Năm xuất bản: 1980

Đăng kí cá biệt: A-D41/02427

Kí hiệu phân loại: 428.4

Nội dung: Methods and techniques -- Evaluation -- English for special purposes -- Cultural considerations in reading instruction

30. Second language classrooms

 


Mục lục:

List of tables and figures; Series editors' preface; Preface; 1. Major issues in second language classroom research; 2. Classroom research methods; 3. Teacher talk in second language classrooms; 4. Learner behavior in second language classrooms; 5. Teacher and student interaction in second language classrooms; 6. Learning outcomes; 7. Directions for research and teaching; References; Index.


Tác giả: Craig Chaudron

Nhà xuất bản:   Cambridge University Press

Năm xuất bản: 1988

ISBN: 052132775X

Đăng kí cá biệt: A-D41/07314

Kí hiệu phân loại: 418/.007/1

 

Nội dung: List of tables and figures – Series editors' preface - Preface - Major issues in second language classroom research: The value of second language instruction; The context of second language instruction; Major issues; Methodological problems; Overview of the book - Classroom research methods: Four traditions in research; General methodological issues; The traditions in perspective; Conclusion – Teacher talk in second language classrooms: Amount and types of teacher talk; Modifications in teacher speech; Elaborated descriptions of teacher discourse; Conclusion - Learner behavior in second language classroom: Language production; Input generation; Interaction between learners; learner strategies - Teacher and student interaction in second language classroom: Differential allocation of teacher speech to learners; Choice of language; Questioning behavior; Feedback; Conclusion - Learning outcomes: Teacher input and learner comprehension/production; Formal language instruction; Learner behavior and learning outcomes; Classroom interaction and learning outcomes; Conclusion - Direction for research and teaching: Methodological issues; Implications for research and teaching; The value of second language instruction - References - Index.


ĐĂNG NHẬP

LIÊN KẾT NGOÀI

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714